Uvjeti korištenja

Uvjeti kupnje dio su obveze Cvjećarnice Tea sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da klijent prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se na obrt:
Cvjećarnica Tea – obrt za usluge
Remetska cesta 4a, Zagreb 10000
OIB: 27279072812
MBO: 90808533
VLASNIK: Spomenka Fabijančić
GSM: +385 (0) 98 235 577
T: +385 (0) 1 4572 666
E: kontakt@cvjecarnicatea.hr
W: www.cvjecarnicatea.hr

Pojam Kupca/Klijenta odnosi se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Cvjećarnica Tea), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, no oni su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.

Cvjećarnica Tea prodajom putem internet stranice www.cvjecarnicatea.hr nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Cvjećarnica Tea zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Cvjećarnica Tea o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.
Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.
Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Cvjećarnica Tea posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.